Obce zažádaly o dotace na dětská hřiště v hodnotě 260 milionů korun

mapa_CRNa začátku října jsme vás informovali o programu pro podporu obnovy a rozvoje venkova, v rámci kterého se dalo zažádat mimo jiné i o dotaci na dětské hřiště. Program byl určen pro všechny obce s méně než 3 000 obyvateli. Tuto podmínku splňuje 93% z celkového počtu přibližně 6 300 českých obcí.

Žadatelé o dotační titul Podpora zapojení generací do komunitního života v obci mohli získat 70% financování při výstavbě či obnově dětského hřiště, a to až do výše 400 000 Kč. Jaký byl o tento dotační titul zájem? 

Polovina obcí zažádala o nejvyšší možnou výši dotace

Žádost ve stanoveném termínu odevzdalo celkem 737 subjektů, z nichž naprostá většina byly obce, městyse a města. Téměř polovina z nich zažádala o podporu v hodnotě 400 000 Kč, tj. nejvyšší možnou částku. V některých případech se objevila žádost na více peněz, než bylo stanoveno v podmínkách dotačního titulu. Některé obce tuto podmínku chytře obešly rozdělením investičního záměru do více projektů. Celkem žadatelé po Ministerstvu pro místní rozvoj požadují podporu v hodnotě přes 256 milionů korun. Z takového rozpočtu by se dalo naplnit přes 15 fotbalových hřišť dětskými houpadly!

celkem_dotace_2