Jak správně zažádat o dotaci?

Chcete ve Vaší obci postavit nové dětské hřiště, zrenovovat cyklostezku nebo vybudovat venkovní fitness centrum? Nemáte dostatek finančních prostředků na pokrytí celkových nákladů? Pokud jste na obě otázky odpověděli kladně, nemusíte na zkvalitnění míst pro veřejnost zapomenout. Velmi často se objevují dotační programy na podporu právě takových projektů!

swing_girl

Každý, kdo někdy žádal o dotaci, ví, že správné a včasné podání je naprosto klíčové. Následující tipy Vám pomohou výrazně zvýšit pravděpodobnost získání dotace.

1. Buďte připraveni

Připravte si investiční plán na nejbližších pět až deset let, a ten porovnávejte s vypsanými dotačními tituly. Ne vždy můžete realizovat více projektů najednou, proto Vám plán pomůže s rozhodováním, co je důležité hned a na co se můžete soustředit až za rok. Pokud máte v rámci dlouhodobého plánu připravené i projektové dokumentace, výrazně Vám to zrychlí práci u nově vypsaných dotací.

2. Důkladně si prostudujte podmínky dotačního programu

Zásady dotačních programů a podprogramů jsou většinou velmi detailní a ne zcela čtivé. Čas, který ale věnujete poctivému nastudování cílům, vymezení příjemce, podmínek a způsobu hodnocení žádosti, se Vám rozhodně vyplatí. Vyhraďte si na důkladné přečtení dokumentu půl den, vypněte si emailová upozornění a s velkým šálkem kávy se ponořte do studování.

Pokud budete mít u některých pasáží otazníky, vypište si své dotazy a všechny je pak směrujte na kontaktní osobu daného dotačního programu.

Pro koho je dotace určena?

Jsou příjemci specificky vymezeni, nebo je dotace pro všechny? Splňuji všechna kritéria příjemce dotace? Některé dotační tituly mohou být pouze pro obce do určité velikosti či z daného regionu.

Jak velkou část projektu pokryje dotace?

Ne všechny dotace pokryjí celkové náklady investičního projektu. Zjistěte si, kolik procent z celkových nákladů Vám může být přiděleno. Každá dotace má stanovenu maximální částku, kterou Vám může poskytnout. Pokud je dotace poskytována do výše 80% skutečných nákladu a horní limit dotace 500 tis. Kč, optimální rozpočet na Váš záměr činí přibližně 625 tis. Kč.

Na co je a na co není dotace poskytována?

Dotační podpora je většinou omezena a nedá se z ní pořídit cokoliv Vás napadne. Vztahuje se finanční podpora na drobné vybavení hřiště, jako jsou například švihadla či hračky na pískoviště? Může být součástí projektu i oprava stávajícího chodníku? Pečlivě si přečtěte, na co se dotace vztahuje a ještě pečlivěji, na co se nevztahuje. Vyhnete se tak nepříjmeným překvapením u schvalování žádosti, případně realizaci projektu.

Kdy a jak musíte žádost odevzdat?

Nespoléhejte se na odevzdání na poslední chvíli. Zákony schválnosti platí i v tomto případě, proto si stanovte nejzazší termín na odevzdání alespoň dva týdny před oficiálním termínem. Pokud jste se o dotaci dozvěděli pozdě a dříve než k datu ukončení žádostí to nestihnete, tak si nezapomeňte zjistit i přesnou hodinu, kdy se žádosti přestávají příjímat. Většinou bývá oficiální ukončení v pravé poledne a poté už nikoho nepřesvědčíte, aby Vám žádost přijal.

V dnešní době už se dá žádost ve většině případů podat elektronicky, ale pro jistotu si zkontrolujte, že nemusíte žádsto předložit fyzicky na předem určeném místě! 

3. Připravte si odškrtávací seznam a akční plán

Dotace sice není jako nákup v samoobsluze, ale detailní odškrtávací seznam Vám pomůže mít přehled o tom, co už máte připraveno a co ještě zbývá. Přeci nechcete týden před předložením žádosti zjistit, že Vám chybí podrobná fotodokumentace.

Stejně tak je dobré mít připraveny akční plán. Seznam aktivit, které musíte udělat, včetně termínu dodání a určení zodpovědných osob. Nebojte se být velmi detailní. Veškerý čas strávený na přípravě se Vám mnohokrát vrátí. Akční plán si můžete uložit jako šablonu a používat ho při každé nově vypsané dotaci.

4. Buďte konkrétní

Při definování cíle projektu se snažte být co nejkonkrétnější. Obecně stanovený cíl nikoho nepřesvědčí, že projekt myslíte vážně. Vaši žádost bude číst úplně cizí člověk a měl by okamžitě po přečtení vědět, čeho chcete investicí dosáhnout. Představte si, že máte jen tři věty a musíte zcela neznámemu člověku vysvětlit, co je Vaším záměrem, aby to pochopil. Takovým způsobem pak napište hlavní i vedlejší cíle projektu.

Stejná rada platí pro stanovování rozpočtu. Čím větší detail rozpočtu jste schopni v žádosti poskytnout, tím více promyšlené žádost působí a zvyšujete si tak šanci na přidělení dotace. Připravte si seznam všech nákladů a zrevidujte ho s kolegy, které možná napadnou další položky. Pokud se vaše odhady výrazně liší zkonzultujte je s třetí stranou. U krytí nezapomeňte na vlastní zdroje, čas dobrovolníků, příspěvky třetích stran.

Konkretizace cílů a rozpočtu Vám navíc pomůže zhodnotit, zda je celý projekt vůbec proveditelný. Záměry, které se zdají být nerealistické, získají dotaci jen velmi tězko.

V žádném případě nepracujte se zavádějícími nebo dokonce nesprávnými informacemi!

5. Zapojte do projektu ty, kterých se bude po realizaci nejvíce týkat

Chcete vybudovat nové dětské hřiště? Setkejte se s místními dětmi a pobavte se s nimi, jak by si své hřiště představovaly. Nechte je navštívit místo, kde by hřiště stálo, a nakreslit různé varianty rozmístění herních prvků. Jaká houpadla by si děti přály? Bude lepší skluzavka, nebo tobogán? Dokáží pomalovat zeď vlastními malůvkami? S přípravou i samotnou realizací Vám velmi rády pomohou a získají za to hřiště, které bude (z velké části) naplňovat jejich očekávání.

Komunikujte s dětmi, obyvateli obce a komunitami. Kvůli nim celou žádost o dotaci připravujete. Informujte je, co všechno je třeba pro realizaci projektu udělat a kde si stojíte. Zapojte je do přípravy žádosti, plánování nebo samotné realizace, a vynaložte získané prostředky co nejefektivněji.

File_000